تقویم مرور VIP اختصاصی مرکز طوفان

    240,000 تومان 190,000 تومان

    برای تهیه دفترچه یا اینترنتی خرید کنید،یا مبلغ رو به شماره کارت 6396071211014956 به اسم طوفان معافی واریز کنید و عکس واریز همراه مشخصات و آدرس پستی رو به واتساپ ۰۹۰۳۴۳۰۹۸۹۵ ارسال کنید.

    یک هفته مشاوره جهت یادگیری اصول مرور و استفاده صحیح از دفترچه ،  همراه دفترچه تقدیم خریدار میگردد